7. Інформація про дивіденди

Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюється.

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис  
Навигация
stack