10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особиАудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог-М"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ25189352
Місцезнаходження61000, **, Харківська обл., - р-н., місто Харків, вул. Танкопія, буд. 14, оф.117
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ 000247
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа15.03.2007
Міжміський код та телефон(0572) 97-66-79
Факс(0572) 97-66-79
Вид діяльностіЗдійснення аудиторських послуг
ОписПроведення аудиту. Для емітента здійснює послуги аудитора.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особиВідкрите акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова формаВідкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30370711
Місцезнаходження01001, **, Київська обл., - р-н., місто Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа19.09.2006
Міжміський код та телефон(044) 279-65-40
Факс(044) 279-13-22
Вид діяльностіДепозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
ОписПрофесійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
Для емітента здійснює послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особиАзово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ23915446
Місцезнаходження61002, **, Харківська обл., - р-н., місто Харків, вул. Сумська, буд 96
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАВ №416808
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа07.07.2008
Міжміський код та телефон(057) 719-49-05
Факс(057) 719-49-01
Вид діяльностіБіржові операції з фондовими цінностями
ОписПрофесійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Для емітента здійснює послуги зберігача цінних паперів.

Навигация
stack