11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.11.2010 252/20/1/10 Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку UA 4000099618 Акції - Іменні прості Бездокументарна Іменні 1475 100 147500 100
Опис На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися.
Спосіб розміщення акцій: закритий (приватний).
Навигация
stack