13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів 218,3 215,7
Статутний капітал 147,5 147,5
Скоригований статутний капітал 147,5 147,5
Опис Розрахунок вартості чистих активів здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485.
Висновок Вартість чистих активів Підприємства значно більше розміру статутного капіталу, що свідчить про відповідність Вимогам п.4 статті 155 Цивільного Кодексу України.
Навигация
stack