3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.

Органами Товариства:
1. Загальні збори;
2. Наглядова рада;
3. Дирекція;
4. Ревізор.
Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Дирекції та Ревізор Товариства.
Вищим органом Товариства є Загальні збори.
У Загальних зборах можуть бути участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Загальні Збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства. Наглядова рада складається з трьох членів, включаючи Голову Наглядової ради.
Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Дирекція складається з чотирьох членів. До складу Дирекції входять Генеральний директор, перший заступник Генерального директора, заступник Генерального дитректора та член Дирекції.
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься інфотрмація про (і) підтвердження досторвірності та повноти даних фігнансової звітності за відповідний період, та (її) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленного порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Інформація про посадових осіб емітента.

N
з/п
Посада Прізвище, ім'я, по батькові Рік народження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
1 Генеральний директор Бурлаков Валерій Іванович 1963 вища 15 Попередні посади, які займала посадова особа:
30.05.1983 - 03.08.1990 рр. Харківський завод "Радіодеталь" - електромонтер з ремонту та обслуговуванню електрообладнення
15.08.1990 - 10.01.1991 рр. Фірма "АТР симплекс" -  режисер-постановник кіностудії "Арт-фильм"
01.02.1991 - 07.04.1992 рр. Будинок піонерів Жовтневого района - керівник театрального колективу
13.04.1992 - 25.11.1993 рр. Фірма "Ліра, лтд" - директор підприємства
01.12.1993 - 18.09.1995 рр. ТзОВ "Альтаїр" - начальник відділу служби документального забезпечення
19.09.1995 - 31.01.1997 рр. ПП "УкркоМ" - директор підприємства
03.02.1997 - 12.01.2000 рр. ПП "Спецконтракт" - директор підприємства
02.02.2000 - 16.06.2000 рр. ТзОВ "Промснаб" - директор підприємства
з 05.04.2011 по теперішній час АТЗТ "Промснаб" - Генеральний директор підприємства
05.04.2011 р. Підприємство АТЗТ "Промснаб" перейменоване на ПРАТ "ТПП"Промснаб" (наказ № 04/11 від 05.04.2011 р.)

Інформація про засновників емітента.

N
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові
1 Бурлаков Валерій Іванович
2 Степенко Олена Валеріївна
Навигация
stack