4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бурлаков Валерій Іванович МН, 054367, 19.06.2011, Харківський РВ УМВС України в Харківській області 50
Степенко Олена Валеріївна МК, 468427, 02.04.1997, Московський МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 50
  Усього   100
* не обов'язково для заповнення.

Навигация
stack