5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2011 рок складає - 5 осіб
Середня чисельність осіб, які за сумісництвом - 0 ос.
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 ос.
Фонд оплати праці працівників складає 67900,00 грн. - збільшення порівняно з 2010 роком на 22000,00 грн.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, відсутня.
Навигация
stack